Praha
foto © Lukáš Hron

Společnost JurisGeo s.r.o. poskytuje profesionální a komplexní zeměměřičské služby již od roku 1994. Našim klientům nabízíme kvalitní, rychlé a cenově výhodné služby, individuální přístup včetně sjednávání a předávání zakázek u klienta.

Geometrické plány:

Geometrický pán je dokument na jehož základě je prováděn zápis změn do katastru nemovitostí.

Geometrické plány malého rozsahu (cena od 3 500,- Kč bez DPH)

GP sloužící k vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, drobná změna obvodu budovy, vyznačení drobné stavby.

Geometrické plány středního rozsahu (cena od 5 000,- Kč bez DPH)

GP sloužící k vyznačení budovy, rozdělení pozemku, změny hranic pozemku, doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci.

Geometrické plány velkého rozsahu (cena od 15 000,- Kč bez DPH)

Zakázková práce pro developery a investory řešící nově zastavovaná území, inženýrské stavby nebo věcná břemena k vybudovaným inženýrským sítím.

Ke stažení:

stáhněte si v pdf souboru

Podrobný ceník

stáhněte si v pdf souboru

Bulletin pro developery

stáhněte si v pdf souboru

Reference a ukázky

Inženýrská geodézie

Oblast geodetických prací, která klade důraz na přesnost prováděného měření. Se stoupající náročností staveb je IG často součástí zabezpečení výstavby od budování a výpočtů vytyčovacích sítí, přes mapové podklady pro projekty a územní plány až po 3D digitální podklady.

Stavební zaměření

Se skládají z půdorysů, řezů a pohledů na základě požadavků investorů nebo projektantů. Taktéž provádíme zaměření pro prohlášení vlastníka.

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy je nezbytnou podmínkou při rozdělení domů na bytové jednotky, příp. za účelem jejich následného prodeje či zatížení zástavním právem.

zpět na začátek stránky